Disclaimer

Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website: Voor alle duidelijkheid wijst Fryskware, ten aanzien van de website www.fryskware.com, u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Fryskware International.

De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Fryskware aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de informatie op deze site.

Noch Fryskware, noch de staf, medewerkers, of wederverkopers van Fryskware zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Fryskware kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Fryskware niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is.

De gebruikte foto's op onze site zijn eigendom van Fryskware, of van klanten van Fryskware.